Financial Advisory

Klientům pomáháme řešit všechny podnikatelské otázky, výzvy a příležitosti spojené s financemi. Poskytujeme jim poradenské služby při jakémkoliv nákupu či prodeji firmy, jsme jim po boku v celém tomto obchodním cyklu. Podílíme se například na plánování a realizaci strategických investic formou fúzí či akvizic, na oceňování společností nebo na jejich reorganizaci. Firmy rovněž zastupujeme před úřady, v rámci kontrol nebo při různých soudních sporech. A díky naší úzké spolupráci v regionu střední Evropy poskytujeme poradenské služby i klientům, jejichž byznysové aktivity přesahují hranice České republiky.

Volné pozice
Financial Advisory storefront image

Týmy v oddělení

Corporate Finance

Uzavřít dobrý obchod je umění a náš tým se tomuto umění věnuje. Na zajímavých projektech vytváříme prodejní strategie, připravujeme informační memoranda, pomáháme s hledáním potenciálních kupujících, asistujeme při vyjednávání celé transakce… Zkrátka pomáháme klientům se vším okolo korporátních financí.

Real Estate

Nemovitosti jsou tématem, které se týká prakticky každého podnikatelského odvětví. Klientům asistujeme u prodeje či nákupu velkých developerských projektů a komerčních nemovitostí, nebo máme také na starosti jejich oceňování.

Valuation & Financial Modeling

V tomto týmu pomáháme klientům oceňovat akcie, podniky i jiná hmotná a nehmotná aktiva. Mezi naše projekty spadá například i ocenění soudních sporů, arbitráží nebo také start-upů. Nad rámec toho také sledujeme ekonomické i jiné trendy z nejrůznějších odvětví.

M&A Transaction Services & Value Creation Services

Pomáháme velkým investorům při jejich obchodech a radíme jim při jejich rozhodování. Pracujeme často s účetními závěrkami, informačními memorandy nebo i s výkazy zisků a ztrát. Následně pak pro klienty připravujeme finanční nebo předinvestiční prověrku (due dilligence). Zabýváme se také postakvizičními integracemi a strategickým poradenstvím v oblasti commercial due dilligence.

Forensic

Naše práce se zaměřuje na identifikaci podvodů na pracovišti, úplatkářství a korupce. Specializujeme se na zpracování dat a důkazního materiálu, což nám umožňuje úspěšně provádět forenzní vyšetřování. Naše datové analýzy hrají klíčovou roli v odhalování podezřelých transakcí a identifikaci relevantních důkazů. Klienty podporujeme při soudních sporech, hodnotíme rizika a zajišťujeme dodržování právních předpisů. Celkově přispíváme k udržení finanční integrity našich klientů a zajišťujeme spravedlivé a etické finanční prostředí.

Miroslav Linhart | Financial Advisory

Lidé v týmu finančního poradenství musí mít něco navíc. Musí je chytit obor a současně musí celá parta držet pohromadě, aby je bavilo každý den chodit do práce i přesto, že vědí, že to bude náročné. Miroslav Linhart vedoucí partner oddělení finančního poradenství