Deloitte Legal

Jsme velká advokátní kancelář a zabýváme se specializovaným i tradičním právním poradenstvím. Klientům poskytujeme vysoký standard právních služeb s přesahem do konkrétních oborů – v rámci naší praxe řešíme případy, které často vyžadují zapojení mnoha expertů na daňové a finanční poradenství, energetiku, dopravu, ICT a spoustu dalších oblastí. A to nejen na lokální úrovni, ale v celém regionu střední a východní Evropy. Díky tomuto našemu multidisciplinárnímu přístupu a spolupráci s celosvětovou sítí našich kanceláří můžeme klientům poskytnout služby v maximální možné kvalitě a přesně na míru jejich potřebám.

Volné pozice
Consulting storefront image

Týmy v oddělení

Banky & finance

V tomto týmu poskytujeme komplexní poradenství v oblasti financování organizací (včetně bank, pojišťoven, fintech firem a dalších subjektů). Klientům pomáháme například v otázkách úvěrového, akvizičního, exportního i retailového financování, včetně zajištění souladu s regulacemi. Pro klienty připravujeme smluvní dokumentaci a zastupujeme je při licenčních, sankčních a dalších řízeních před ČNB a dalšími orgány.

Pracovní právo

Naše služby v oblasti pracovního práva zahrnují od zajištění právních prověrek, asistence při náboru či vysílání zaměstnanců, přes přípravu a revizi pracovních smluv až po poradenství v oblasti odměňování zaměstnanců a poskytování benefitů. Odborníci z tohoto týmu také pomáhají firmám při jejich restrukturalizaci nebo při hromadných/kolektivních krocích ve směru k zaměstnancům (hromadné propouštění, kolektivní vyjednávání). Samozřejmostí je také zastupování klientů v případných soudních sporech.

Digital

V oblasti digitální transformace pomáháme našim klientům s nastavením ochrany práv duševního vlastnictví, s přípravou a revizí smluvní dokumentace i při registraci práv u příslušných úřadů. Zrovna tak zastupujeme naše klienty v nejrůznějších sporech týkajících se autorských práv, práv z ochranných známek, doménových jmen a dalších. Naši odborníci pro firmy zajistí také všechny potřebné prověrky práv duševního vlastnictví a poradí i v oblasti kolektivní správy práv.

Obchodní právo

Zkušení právníci z týmu obchodního práva se specializují na široké spektrum právních výzev z obchodní praxe našich klientů. Věnujeme se jak kontraktačním otázkám, včetně vyjednávání různých typů smluv a přípravy obchodních podmínek, tak se zároveň specializujeme na civilní soudní spory a rozhodčí řízení, kde zastupujeme klienty, abychom dosáhli efektivního řešení s důrazem na komerční cíle. Naším cílem je poskytovat komplexní a efektivní právní podporu, která pomáhá klientům dosáhnout obchodního úspěchu a minimalizovat právní rizika.

Fúze a akvizice

Naši odborníci klientům asistují při strategickém rozhodování týkající se realizace M&A, poskytují poradenství v oblasti prodejů a reorganizací podniků a pomáhají společnostem s oceňováním, daňovým a právním strukturováním i předinvestičními prověrkami. Naši klienti jsou nadnárodní, lokální i rodinné firmy, privátní investoři, fondy soukromého kapitálu, insolvenční správci, finanční instituce i orgány státní správy.

Životní prostředí

Naši odborníci na environmentální právo pomáhají klientům se zajištěním environmentální prověrky vlastních či kupovaných podniků, poskytují právní poradenství při obchodování s emisními povolenkami nebo při žádání o státní podporu na obnovitelné zdroje a posoudí i odpovědnost společnosti za újmu na životním prostředí. Pomocnou ruku podáváme firmám také při tvorbě vnitřních předpisů nebo při implementaci firemní strategie udržitelnosti.

Nemovitosti

V oblasti práva nemovitostí naše služby zahrnují vše od právní prověrky, získání povinných povolení a jednání s úřady přes přípravu kompletní transakční dokumentace, financování, výběrová řízení dodavatelů až po výstavbu a následný prodej či pronájem. V oblasti stavebnictví pak zajišťujeme kontinuální právní podporu během realizace stavebního projektu, a to v kanceláři i přímo na staveništi. Klientům také radíme, jak včas a důsledně reagovat na případné hrozby přerušení výstavby, a pomáháme s nastavením efektivního systému řízení reklamací během záruční doby za dílo.

Daňové litigace

V tomto týmu zastupujeme klienty zejména při daňových kontrolách a před soudy a zároveň radíme, jak se daňovým sporům i dalším souvisejícím rizikům vyhnout. Úzce přitom spolupracujeme s našimi kolegy z daňového týmu. Zároveň nejen sledujeme, ale také spoluvytváříme nejnovější judikaturní přístupy k řešení daňových sporů. Naši klienti se na nás obracejí v otázkách nastavení firemních procesů, které jim pomáháme vylepšovat a modernizovat, aby se předešlo novým sporům a byla chráněna odpovědnost managementu.

Business Integrity

Tým Business Integrity se skládá z právníků, forenzních vyšetřovatelů, IT specialistů a finančních a datových analytiků. Kolegové se zabývají předcházení, odhalování a řešení interních podvodů, zpronevěr, porušování práv k duševnímu vlastnictví, úplatkářství a dalších forem hospodářské kriminality tzv. bílých límečků. Samotné prověřování a získávání důkazů je náročné nejen po technické a časové stránce, ale i z hlediska odbornosti, protože zpravidla vyžaduje znalosti v oblasti práva, financí, účetnictví, daní, IT a technologií a současně i daného průmyslového odvětví.

Korporátní právo

Naši odborníci z týmu korporátního práva nabízejí právní asistenci při zakládání, reorganizaci a převodech podílů společností, zajišťují správné uplatňování právních předpisů při vyplácení zisku, provádění insolvenčních testů a realizaci akciových a opčních plánů. Zajišťujeme také právní poradenství v oblasti likvidací, výkupu akcií minoritních akcionářů a prodeji závodu. Naším cílem je nejen zajistit dodržování právních předpisů, ale i efektivně podpořit obchodní záměry našich klientů.