Audit & Assurance

Audit je důležitým prostředkem pro vlastníky firem, kteří s jeho pomocí mohou zjistit, jak si jejich podnik skutečně vede. Kolegové tak u našich klientů provádí inventury, ve velkém množství údajů odhalují případné chyby a radí klientovi, jak do budoucna předejít závažnějším problémům. Podobně funguje také Assurance, tedy ujištění klienta. Na základě velkého množství dat, analýz a konzultací zjišťujeme stávající stav firmy, přičemž expertiza odborníků z Assurance je pak často využívána na auditních zakázkách, ale i na samostatných projektech mimo audit.

Volné pozice
Consulting storefront image

Týmy v oddělení

Finanční audit

Finanční audit slouží k nezávislému ověření účetních výkazů společnosti, což usnadňuje odhalení potenciálních nesrovnalostí. Nemusí jít vždy pouze o odhalování nepravostí v účetnictví, často se také přihodí nevědomá chyba, kterou musíme ve velkém množství údajů pomocí svých testů odhalit. Naši klienti jsou strategičtí hráči na poli české i mezinárodní ekonomiky, ale i menší firmy.

IT Assurance

O tom, zda je IT prostředí firmy důvěryhodné a bezpečně spravované, rozhoduje IT auditor. Na základě jeho zjištění dostane finanční auditor zprávu, jestli je vše v pořádku, nebo jestli je přítomno riziko – pak by totiž finanční auditor musel změnit auditní přístup. IT auditor musí rozumět byznysu i IT problematice a znát obecné rámce, postupy a standardy pro správu IT systémů.

Accounting & Reporting Advisory, IFRS Advisory

V týmu ARA pomáháme klientům orientovat se ve složitostech účetních a výkaznických standardů. Nabízíme podporu při sestavování finančních výkazů dle mezinárodních účetních standardů IFRS, s implementací nově vydaných standardů a při navrhování celopodnikových procesů pro shromažďování informací z dceřiných společností nebo poboček.

Business Assurance & CFO AGENDA

Tento tým má veškeré zkušenosti a znalosti v účetní oblasti efektivních vnitropodnikových procesů, účinných vnitřních kontrol a inovativních podpůrných technologií. Našim klientským firmám tak pomáhá udržet si „finanční zdraví“ i v rychle se měnícím byznysovém prostředí. Práce s finančními i nefinančními údaji, nastavování a ověřování souladu s legislativou, řízení rizik v oblasti procesů nebo zajištění externího výkaznictví – to jsou jen některé z řady činností, jimž se naši kolegové z tohoto týmu věnují.

FSI Assurance

Poskytujeme poradenské služby v oblasti řízení rizik, finančního řízení a modelování, účetnictví dle IFRS 9 a 13, finančního reportingu a regulace, a to pro banky a finanční i nefinanční instituce. V bankách vyvíjíme a testujeme matematické modely pro odhad úvěrového rizika. Nastavujeme interní procesy a předpisy pro efektivní řízení rizik. Při prodeji bank umíme spočítat férovou cenu uvěrového portfolia a dohlížet při oceňování derivátů i vydávání dluhopisů.

Reporting, Proposal & Translation

Tři týmy, které nám pomáhají s výstupy – upravují nabídky pro naše klienty dle korporátních pravidel, všem dokumentům a prezentacím dávají správnou vizuální i formální stránku a zároveň upravují naše interní prezentace a dávají design našim interním materiálům. A v neposlední řadě usnadňují našim profesionálům práci pomocí překladu všeho, na co si vzpomenou.

Martin Smetana | Audit & Assurance

V auditu se setkáš s mnoha různými věcmi. Jen ne s nudou. Martin Smetana manažer v oddělení auditu