Struktura společnosti pro měnící se business

Jak v Deloitte tvoříme organizační strukturu na míru rostoucí technologické společnosti  

Rychle se rozvíjející technologická společnost potřebovala nastavit organizační strukturu, která by nekladla překážky dynamice jejího růstu a vývoji portfolia, eliminovala právní rizika a zároveň byla administrativně co nejefektivnější. Díky své restrukturalizaci, která byla řízena Deloitte, se teď společnost může plně soustředit na svůj business. 

Naše výzva

Ve chvíli, kdy dochází k rozšiřování firemního portfolia a k velkému nárůstu objemu transakcí, hledá společnost přirozeně strukturu, která by co nejvíce odpovídala jejím novým potřebám a zároveň byla nastavena správně z právní i daňové stránky. 

Právě před takovým úkolem jsme stáli u jedné z nejrychleji rostoucích technologických firem u nás. V návaznosti na úpravu struktury bylo nutné nastavit převodní ceny ve skupině – tedy ceny uplatňované u transakcí mezi společnostmi, které jsou vlastnicky či personálně propojené. Tyto ceny musí odpovídat obvyklým tržním podmínkám, ale zároveň musí reflektovat podstatu businessu, změny portfolia a potřeby cash flow jednotlivých entit. 

V neposlední řadě bylo naším úkolem zajistit adekvátní ochranu klientem vyvíjených aktiv (intellectual property), která zahrnují softwarová řešení tvořící platformu, na níž funguje business klienta. 

Naše reakce

Díky propojení odborníků z Deloitte jsme navrhli model, který počítá i s budoucími změnami v portfoliu a obchodních činnostech klienta. Nově navržená struktura společností umožňuje klientovi efektivně reinvestovat vydělané prostředky do dalších podnikatelských aktivit a zabezpečuje tok peněžních prostředků napříč skupinou (entity si fakturují za vzájemně poskytované služby na základě nastaveného modelu převodních cen). 

Navržená struktura zahrnuje holdingovou společnost, která drží podíly v klíčových entitách klienta. Celá struktura je koncipovaná jako kaskáda, jež zohledňuje jednotlivé fáze poskytování služeb a produktů – entity jsou vertikálně „zavěšené“ s ohledem na to, jaký typ činnosti vykonávají a ve které fázi poskytnutí služby nebo prodeje produktu se daná činnost nachází. Celý model funguje na základě spolupráce všech entit v jednotlivých liniích, protože poskytují službu jako celek, ale právně jsou zcela samostatné. 

Author Image
Společnost v prvopočátku zahrnovala dvě entity. Abychom dokázali přijít se skutečně efektivní strukturou, bylo nutné detailně porozumět obchodnímu modelu klienta a způsobu nastavení všech jeho aktivit a procesů.Viktorie NěmcováSenior Consultant, Tax & Legal

V rámci struktury stojí samostatně i entita, která má na starosti vývoj a je výhradním držitelem duševního vlastnictví. Díky tomu je minimalizováno právní riziko a další vývoj v této oblasti je separovaný od ostatních entit. U této entity je navíc možné uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj, s jejíž kalkulací nám pomohli odborníci Deloitte na daň z příjmů právnických osob a z týmu dotací a pobídek. 

Náš přínos

Umožnili jsme klientovi snazší cestu k dalšímu rozvoji jeho podnikatelských aktivit. Výrazně jsme zjednodušili proces toku peněžních prostředků napříč entitami, zajistili jsme právní ochranu duševního vlastnictví a pomohli klientovi s uplatněním daňových odpočtů. 

Struktura skupiny navržená odborníky z Deloitte napříč několika týmy výrazně zjednodušila proces toků peněžních prostředků napříč entitami prostřednictvím nastavení transferpricingového modelu (tedy modelu převodních cen). Navržené řešení klientovi přineslo snazší možnost dalšího rozvoje jeho podnikatelských aktivit. Celá struktura je navržena tak, aby do ní klient mohl průběžně včleňovat další entity zaměřené i na zcela odlišný druh obchodních aktivit. 

Tým

V odděleních v Tax & Legal pomáháme našim klientům s daňovými procesy všeho druhu. Ať už jde o zpracování daňových přiznání, oblast převodních cen, otázky mezinárodního zdanění, procesy fúzí a akvizic, vytváření podnikových struktur či jednání s finančními úřady. To vše za využití nejmodernějších technologií. Využíváme tedy všeobecný přehled v technologické, účetní, daňové i právní oblasti.