Rychlejší reakce v době pandemie

Deloitte v centru digitalizace farmaceutického lídra

Covidová pandemie zvýšila nároky na farmaceutické firmy. Vše muselo být najednou rychlejší, účinnější, jednodušší. Výsledek, kterého nejde dosáhnout bez jednotného systému řízení kvality. A právě s jeho nastavením jsme pomohli u jednoho ze světových lídrů farmaceutického průmyslu. 

Naše výzva

Jeden z hlavních světových producentů vakcín čelil extrémním nárokům vyvolaným covidovou pandemií, které urychlily vizi globalizovat celé oddělení kontroly kvality (QA). Ta ale narazila na zastaralé systémy neschopné zvládnout předpokládaný nápor. 

Před Deloitte tak stál úkol – vybudovat globální QA organizaci v rámci biotechnologické firmy tak, aby byla schopna účinněji reagovat na stávající i nové výzvy.  

Naše reakce

Podobné projekty přesahující hranice vyžadují dobře řízené globální projektové týmy. A právě jeden takový jsme vytvořili ve spojení s německou pobočkou Deloitte, zástupci klienta a renomovanou softwarovou společností.  

Šlo totiž nejen o samotné nastavení, ale i o nový systém, který zvýší účinnost výrobních závodů v souladu s regulačními nařízeními a umožní rychlejší a úspornější výrobu léků po celém světě. 

Klientovi se na straně Deloitte začalo věnovat hned osm skupin, v naší terminologii workstreamů, se zaměřením na konkrétní technické detaily projektu. 

Author Image
Na pravidelné bázi jsme se mohli setkávat nejen s kolegy z různých oddělení v rámci Deloitte, ale i s odborníky s vhledem do fungování farmaceutického giganta nebo s IT specialisty.Olivia BeasleySenior Consultant, Life Sciences & Health Care industry group

Samotné realizaci předcházela důsledná fit-gap analýza (identifikace všech potřebných procesů následovaná časovým a investičním rozplánováním), sběr požadavků a jejich prodiskutování se zástupci všech závodů. Každý z nich měl trochu jiné procesy, a tím pádem i odlišné potřeby. 

Až po jejich zpracování došlo k vytvoření návrhu, který byl schválen zákazníkem, a následně ke konfiguraci a implementaci celého systému pro řízení kvality ve výrobních závodech jako součásti širší digitální transformace celé firmy. 

Projekt byl rozdělen na několik fází a systém se implementuje postupně. Ve druhé polovině roku 2023 probíhala implementace těch nejrozsáhlejších procesů především u nejrychleji rostoucích závodů. 

Náš přínos

Léky rychleji a efektivněji kdekoli na světě. Díky digitální transformaci, ve které hraje Deloitte klíčovou roli. 

Co se týče digitalizace, je farmaceutický průmysl paradoxně stále relativně pozadu. Díky tomuto projektu mohl Deloitte pomoci rychle rostoucí firmě akcelerovat její vlastní digitální transformaci, ale zároveň podpořit úvahy o digitalizaci a jejím přínosu celému průmyslu. 

Díky ní je totiž ve výsledku možné dodávat pacientům léky rychleji a efektivněji.  

Nastavení jednotných procesů není důležité pouze pro samotnou kontrolu kvality výsledných produktů, ale přináší také možnost postavit nový a spolehlivě fungující závod prakticky kdekoli na světě, ať už je kolem poušť, prales nebo pulzující megalopole.  

To, čím se v Deloitte zabýváme, má přímý dopad na dostupnost léků například v rozvojových zemích nebo v zemích, kde byl dosud přístup k léčbě konkrétních problémů nedostatečný. 

Author Image
Globální implementace systému pro řízení kvality pomůže klientovi zlepšit distribuci léků po celém světě a stát se hlavním hráčem ve farmaceutickém odvětví.Olivia BeasleySenior Consultant, Life Sciences & Health Care industry group

Tým

Life Sciences and Health Care (LSHC) tým spolupracuje s klienty ze zdravotnického a farmaceutického průmyslu, kterým poskytuje širokou škálu služeb v oblastech jako regulatorika, klinické postupy, výroba nebo transformace.