x

Řízení rizik

Efektivnějším řízením rizik mohou organizace plně rozvinout svůj potenciál a lépe vytvářet a chránit hodnotu pro všechny zainteresované strany – od klientů až po vlastníky firmy.

Volné pozice

Touha po změně v rámci kariéry, nové výzvy nebo chuť využít své znalosti v jednom z nejrychleji rostoucích týmů v České republice. Pro vás je důležitá vaše vnitřní motivace, pro nás především fakt, že chcete jít k nám. Naše expertní týmy strategického, finančního, operačního, regulatorního a kybernetického rizika kontinuálně rozšiřujeme o zkušené odborníky a manažery z celé řady ekonomických odvětví, ve kterých působíme.

Dbáme na profesní rozvoj a růst v oblastech unikátnosti jednotlivce, společně s profesionálním koučingem vám pomůžeme posunout vaši kariéru správným směrem. Vzdělávání v podobě různých školení a certifikací je připraveno na míru a vychází z individuálních preferencí a potřeb. Možností, ne však podmínkou, je vedení a budování vlastních týmů a převzetí odpovědnosti za profesně mladší kolegy. Účast na projektových aktivitách a samostatné řízení projektů je samozřejmým požadavkem.

Projekty realizujeme v různých zemích. Využíváme kooperaci napříč týmy i regiony. Prostředí, ve kterém pracujeme, je dynamické, kreativní a plné výzev.

Mimo práce pro klienty se věnujeme i vlastním aktivitám a publikační činnosti; naši kolegové jsou často citováni v hlavních médiích.