x
Detail pozice

Alliance Manager - AWS (Enabling Manager)

Consulting

AI and Data

Praha

Italská 2581/67

Zkušený uchazeč

Přes 3 roky praxe
Odpovědět na inzerát

Vynikáš v navazování kontaktů a baví tě utváření strategií go-to-market (GTM)? Pokud ano, možná by ses skvěle hodil na naši pozici Alliance manažera. Dostaneš příležitost navazovat a udržovat vztahy na výkonné úrovni s vedením společnosti Deloitte a aliančního partnera. Je to vzrušující šance utvářet vznikající aliance a být součástí strategicky orientované a rozvíjející se firmy.

Hledáme manažera do našeho týmu Alliance, aby nám pomohl zrychlit vývoj našeho rychle rostoucího podnikání v oblasti AWS (Amazon Web Services) napříč společností Deloitte ve střední Evropě, ve které se cloudový business rychle rozrůstá a tým proto rozšiřujeme, abychom v regionu dále podpořili a rozvinuli obchodní činnost v rámci společnosti Deloitte a AWS.


Náplň tvojí práce:

Alliance manažer má široké spektrum povinností, které jsou v týmu Alliance Leadership prioritou. Patří mezi ně:

Řízení vztahů – Budeš navazovat, řídit a podporovat pravidelná setkávání pro utváření silných vztahů na výkonné úrovni mezi společností Deloitte a tvou aliancí, přičemž budeš spolupracovat s jejich vedením za účelem stanovení klíčových kritérií a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro danou alianci a pro informování managementu o aktuálním vývoji vztahu. Také budeš informovat naše alianční protějšky o všem, co děláme, aby se dosáhlo podnícení přírůstkových prodejů a posílení vztahu.

Činnosti spjaté s aliancí

 • Udržovat strategický alianční plán ve spolupráci s tvým hlavním aliančním partnerem ve společnosti Deloitte a mít přehled o aktuálním obchodním plánu, který klade důraz na přístup GTM, hlavní priority, naše schopnosti a finanční cíle aliance
 • Schopnost pochopit a popsat ekonomický dopad tvé aliance na aktivity společnosti Deloitte, včetně metrik sell-with, sell-to, resell a buy-from
 • Správa rozpočtu pro tvou specifickou alianci
 • Spolupráce se styčnými osobami v rámci ekosystému aliance pro monitorování a podporu GTM plánů
 • Fungovat jako zdroj informací ohledně všeho, co souvisí s tvou aliancí
 • Zavedení a udržování jasného a konzistentního reportingu
 • Dle potřeby účast na globální spolupráci
 • Úzká spolupráce s vedením aliance na podpoře konzultací a dosahování cílů
 • Kontrola plnění požadovaných školení
 • Spolupráce s Community of Practice (CoP) lídrem s cílem zajistit, aby byla komunita aktivní a relevantní
 • Podpora klíčových školení a zajištění jejich pravidelného konání


Zajištění firemních kompetencí – Prokázání schopnosti vysvětlit, jakým způsobem je aliance v souladu s relevantní firemní strategií a obchodní nabídkou interním osobám i externím klientům. Účast v debatách ohledně aktivit rozvoje ekosystému, které se týkají tvé aliance.

Monitoring kanálů, validací a reportingu – Spolupráce s vedením společnosti Deloitte pro udržení přesného společného prodejního kanálu tvé aliance. Správa a podpora všech aspektů operativního reportingu včetně úspěchů, prodejnách kanálů, referencí, ocenění a jakýchkoli dalších metrik, které jsou pro alianci i klíčové zainteresované osoby důležité. Zajistíš pravidelný rytmus správy prodejních kanálů v rámci společnosti Deloitte a externě s aliancí.

Správa komunikace a znalostí – Správa všech aspektů alianční komunikace v úzké spolupráci se svými protějšky v rámci aliance. Zajistíš, aby byly klíčové úspěchy zaznamenány, sledovány a komunikovány napříč oborem. Budeš navrhovat nové možnosti pro školení zaměstnanců společnosti Deloitte a spravovat centrální archiv pro veškeré informace související s aliancí.

Koordinace marketingu – Úzká spolupráce s marketingovým týmem aliance za účelem vytvoření marketingového plánu pro obchodní cíle tvé aliance. Poskytneš podporu a dohled nad marketingovou kampaní a organizací akcí. Budeš spolupracovat s kolegy, abys zajistil, že marketingové materiály jsou aktuální.

Tým

Tým Deloitte Consulting Alliances se skládá z profesionálních aliančních manažerů, aliančních marketérů a technických architektů, kteří rozumí principům, které pohánějí úspěšné alianční vztahy. Společně umožňují diferencované, inovativní řešení GTM mezi naší firmou a aliančními partnery, která přinášejí našim klientům kvantifikovatelnou hodnotu a firmě přírůstkové výnosy.

Kvalifikace:

Požadované

 • Bakalářský titul, vyšší vzdělání výhodou
 • Alespoň 8 let odborných zkušeností včetně 1 až 2 let soustředěných na Alliance Management nebo ekvivalentní zkušenosti spolupráce s prodejci
 • Pracovní znalosti AWS, jejich ekosystému a doplňkových/konkurenčních produktů
 • Zkušenosti s formulací hodnotových nabídek pro alianční produkty
 • Prokazatelné zkušenosti s utvářením a udržováním silných vztahů s rozmanitou skupinou interních a externích subjektů, včetně seniorních vedoucích pracovníků, poradenských zdrojů, technických týmů a obchodních zástupců
 • Zkušenosti s převáděním technických informací do obchodních a prodejních příležitostí
 • Dobrá znalost anglického jazyka, jelikož se budeš pohybovat v různých zemích střední Evropy


Výhodou

 • Odbornost v AWS Cloud a/nebo školení/certifikát na Sales Enablement
 • Dobré znalosti a chápání služeb, produktů a přístupu GTM v souvislosti s AWS

Dovednosti:

 • Schopnost orientovat se v komplexních organizacích a schopnost propojovat správné osoby v rámci každé organizace
 • Schopnost strategicky přemýšlet a soustředit se na monitorování postupu akčních položek a schopnost je dokončit v odpovídajících termínech
 • Schopnost ovlivňovat klíčové zainteresované osoby a rozvíjet společné příležitosti prodejů GTM a řešení
 • Schopnost vynikající týmové spolupráce, efektivního sdílení a předávání znalostí a dovednost podporovat spolupracovníky během vyšší pracovní zátěže
 • Značná organizovanost a soběstačnost, schopnost dosáhnout úspěchu s minimálním vedením, optimismus a nadšení
 • Být tam, kde je třeba, dovednost jasné a přesvědčivé komunikace s jednotlivými klientskými týmy prostřednictvím psané, písemné a formální formy komunikace
 • Vysoká míra integrity v podobě dodržování závazků a důsledné a předvídatelné následné kontrole
 • Silné vlohy a zápal pro řízení provozních detailů a dopadu na trh

Proč je naše práce ještě zajímavější?

 • Příležitost spolupracovat s opravdovými odborníky v oboru
 • Přátelská atmosféra s inspirujícími lidmi, kteří milují svou práci
 • Možnost práce z domova nebo v našich moderních kancelářích
 • Výborná příležitost pro osobní a profesní rozvoj

 • 25 dní dovolené 25 dní dovolené
 • Bikebox Bikebox
 • Cafeteria Cafeteria
 • Cestovní pojištění Cestovní pojištění
 • Čistírna Čistírna
 • Firemní knihovna Firemní knihovna
 • Home office Home office
 • Masér Masér
 • Mobilní telefon Mobilní telefon
 • Multisport karta Multisport karta
 • Notebook Notebook
 • Občerstvení Občerstvení
 • Posilovna Posilovna
 • Prémiová lékařská péče Prémiová lékařská péče
 • Sickdays Sickdays
 • Školení Školení

 • Plný úvazek Plný úvazek
 • Flexibilní pracovní doba Flexibilní pracovní doba