x

Audit

Auditor je jako finanční detektiv, jehož úkolem je potvrdit správnost vyšetřování. Auditor nevidí jen a jen čísla. Za čísly vidí příběhy, které rozplétá… a to je často fascinující práce.

Volné pozice

Auditor je vlastně takový finanční detektiv, který pomáhá společnostem ověřit jejich finanční zdraví. Audit je důležitým prostředkem pro vlastníky firem, kteří s jeho pomocí mohou zjistit, zda si management firmy vede tak dobře, jak tvrdí.

Nemusí jít vždy nutně pouze o odhalování nepravostí, často se také přihodí nevědomá chyba, kterou musí auditor ve velkém množství údajů pomocí svých testů odhalit. Na závěr ještě auditoři odevzdají majiteli dopis s doporučeními, jaké procesy by bylo dobré změnit k předejití závažnějších problémů v budoucnu.

V auditu se setkáš s mnoha různými věcmi. Jen ne s nudou. Martin Smetana, manažer v oddělení auditu

Moderní audit už opravdu není o kontrole papírových faktur. Naučíme tě chápat příběh za čísly. Skrze finance klienta dostaneš reálný obraz toho, jak funguje jeho business.

Jako nováček si zažiješ opravdu pestrou práci u klientů z různých odvětví – od výrobních podniků přes fotbalové kluby, módní butiky z Pařížské nebo třeba klienty, kteří vyvíjejí online hry. Máš také možnost specializovat se už od začátku na audit finančních institucí nebo amerických klientů. Co ti můžeme zaručit je, že se budeš hodně rychle rozvíjetprofesně růst.

Pod vedením zkušeného mentora budeš na začátku pracovat na klientských projektech v talentovém inkubátoru/hubu společně s ostatními nováčky. Tam se naučíš nejen auditovat klienta, ale i bravurně zvládat Excel. A při tom dostaneš možnost flexibilně si stanovovat pracovní dobu v rámci akademického roku.

Díky talentovému inkubátoru zvládneš audit i při studiu. Mnoho z nás takto začínalo svou kariéru.

Kde se s námi potkat?

Nejlepší způsob, jak si s námi popovídat, je, když navštívíš některou z akcí, které pořádáme. Tady jsou nejbližší:


Všechny akce