x

Lesk a sláva výroby v Čechách - Jak dostat ze skladu jeho plný potenciál?

Řada podniků se potýká s tím, že jejich zboží jde špatně na odbyt. Náš klient, zabývající se výrobou plechů pro průmyslové zpracování, měl opačný problém – poptávka po jeho produktech byla tak velká, že je expediční sklad nestíhal odbavovat, čímž klient přicházel o zakázky.

Problém

Příliš velká poptávka

Řada podniků se potýká s tím, že jejich zboží jde špatně na odbyt. Náš klient, zabývající se výrobou plechů pro průmyslové zpracování, měl opačný problém – poptávka po jeho produktech byla tak velká, že je expediční sklad nestíhal odbavovat, čímž klient přicházel o zakázky. Cílem proto bylo zefektivnit řízení skladu takovým způsobem, aby jeho kapacita narostla alespoň o 40 %.

Řešení

Po nezbytné úvodní fázi zmapování fungování skladu jsme ve spolupráci se zaměstnanci klienta navrhli celkem 18 hypotéz, které jsme postupně testovali s ohledem na jejich proveditelnost a potenciální zvýšení kapacity. Tato fáze vedla ke zjištění, že hlavním omezujícím faktorem byl způsob, kterým se plechy do expedičního skladu zaskladňují. Než byl totiž plech ze skladu expedován, často byl zaházen jinými plechy a poté se musel pracně „vykopávat“. Pro řešení problému jsme navrhli inteligentní algoritmus, který zohledňoval mj. aktuální polohu plechů na skladě i předpokládané expediční termíny a pro každý vstupující plech dokázal určit optimální místo.

Projekt v číslech

  • Původní roční kapacita skladu: 450 tisíc tun
  • Požadovaná cílová kapacita: 650 tisíc tun
  • Maximální dosažená kapacita na základě našeho řešení: 800 tisíc tun
  • Délka trvání projektu: 9 měsíců
  • Ujetá vzdálenost: 21 000 km
  • Množství vypitého vína: 240 lahví