x

Konsolidace finančních výkazů

Naším klientem byla v tomto případě nadnárodní společnost vlastnící téměř dvě desítky dceřiných společností, pro kterou dle předpisů platí povinnost připravit konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje vlastníkům zajímavé informace důležité pro jejich rozhodování.

Problém

Naším klientem byla v tomto případě nadnárodní společnost vlastnící téměř dvě desítky dceřiných společností, pro kterou dle předpisů platí povinnost připravit konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje vlastníkům zajímavé informace důležité pro jejich rozhodování. Tímto způsobem vlastníci zjistí celkovou finanční situaci a výkonnost celé skupiny, což je může přivést například ke změně celkové strategie či úpravě konkrétních procesů.

Průběh spolupráce

Na začátku projektu jsme se museli podrobně seznámit se strukturou konsolidované skupiny, s výší podílů mateřské společnosti a dalšími vztahy ve skupině, které jsou důležitý pro další postup. Stává se, že mezi podniky ve skupině existují jak vazby přímé, tak i ty nepřímé a proto je tento krok definice ovládané a ovládací osoby velice důležitý. Dále jsme potřebovali informace jako je kupní cena, za kterou mateřská společnost podíl v dceřiných společnostech nakoupila a za využité principů akvizičního účetnictví jsme byli schopni vypočítat tzv. goodwill (kladný či záporný konsolidační rozdíl).

Dalšími vstupy pro proces konsolidace byly rozvahy jednotlivých dceřiných společností, ze kterých je třeba vytvořit rozvahu konsolidovanou. Důležitý je také přehled transakcí, které proběhly mezi společnostmi v rámci skupiny, které je třeba vzájemně vyloučit, aby se zabránilo dvojímu účtování. Tato fáze zpravidla obnáší značné množství detektivní práce, protože vše musí přesně sedět a musíme být v kontaktu s jednotlivými dceřinými společnostmi, v případě že narazíme na nesrovnalosti. Výstupem našeho projektu byly konsolidované účetní výkazy, včetně přílohy a dalších doporučení pro nastavení konsolidačních procesů v případě, že by si společnost rozhodla provádět konsolidaci v dalších letech bez naší pomoci. v podobných projektech nejde pouze o  kontrolu čísel, jak je tomu například u auditů, ale o vlastní tvorbu výkazů s využitím jak znalostí účetnictví a konsolidačních principů, tak obecného přehledu o fungování společností a jednotlivých sektorů.