x

Jak smysluplně propojit svět zabezpečení a pojištění?

Výrobce zabezpečovacích systémů působící na evropském trhu se snaží svým zákazníkům nabízet neustále něco navíc, než ostatní výrobci – špičkový hardware a kvalitní služby jsou jen výchozím předpokladem pro funkčnost konceptu kompletního zabezpečení (který nyní zahrnuje například i bezpečnostní služby a výjezdy.)

Problém

Výrobce zabezpečovacích systémů působící na evropském trhu se snaží svým zákazníkům nabízet neustále něco navíc, než ostatní výrobci – špičkový hardware a kvalitní služby jsou jen výchozím předpokladem pro funkčnost konceptu kompletního zabezpečení (který nyní zahrnuje například i bezpečnostní služby a výjezdy.) Zkombinovat vlastní výrobky, pověst a bezpečnostní služby s kvalitním pojištěním a asistenčními službami (s ambicí rozšíření na evropský trh) byl logickým krokem, jak koncept kompletního zabezpečení uzavřít. Kde ale začít?

Průběh spolupráce

Nejprve jsme důkladně zmapovali trh (český a německý), který investorovi potvrdil, že propojení pojištění a zabezpečení má potenciál. Našli jsme vhodného partnera, pojišťovnu, kterou jsme do celého projektu přizvali. Po několika prvních schůzkách i se zástupci pojišťovny byl dohodnut pětidenní upravený design sprint, kdy jsme spolu navrhli value proposition nové služby a vytvořili odpovídající prototyp. Během finálního moderovaného testu skutečný montér klienta upravenou nabídku představil reálným zájemcům o zabezpečení. Test dokázal, že služba dává zákazníkům smysl, projekt proto pokračuje do další fáze.

Projekt v číslech

  • 11 unikátních nápadů value proposition
  • 2 prototypy za jeden den – brožura a mobilní aplikace
  • 80% zájemců o zabezpečení by uvítalo novou rozšířenou službu