x

Audit

Auditor je jako finanční detektiv, jehož úkolem je potvrdit správnost vyšetřování. Auditor nevidí jen a jen čísla. Za čísly vidí příběhy, které rozplétá… a to je často fascinující práce.

Volné pozice

Auditor je jako finanční detektiv, jehož úkolem je potvrdit správnost vyšetřování. Auditor nevidí jen a jen čísla. Za čísly vidí příběhy, které rozplétá… a to je často fascinující práce.

Auditor rozplétá příběhy, aby porozuměl účetnictví klienta a dokázal potvrdit finanční zdraví společností. Moderní audit už opravdu není o šanonech plných papírových faktur. Procesy a auditní data digitalizujeme pomocí analytických nástrojů, jako jsou například Risk Matrix & Spotlight, se kterými tě rychle naučíme pracovat. Audit umí být náročný a složitý, ale o to pestřejší a zajímavější. Skrze finance klienta dostaneš reálný obraz toho, jak funguje jeho business.

V auditu se setkáš s mnoha různými věcmi. Jen ne s nudou. Martin Smetana, manažer v oddělení auditu

Jako první krok v auditu absolvuješ 9týdenní školení Snowball šité na míru našim nováčkům, kteří chtějí nastartovat kariéru ve světě auditu a financí. Každý týden nabídne jiný program – Audit big picture, Accounting, business procesy, školení interpersonálních dovednostímnoho dalšího. Teorie se ti postupně propojí s praxí díky našim zkušeným mentorům a koučům. Společně tě provedou simulací auditních zakázek a vyzkoušíš si práci u reálného klienta. Vždy začínáme detailním zkoumáním obchodních aktivit klienta. Je třeba do daného podnikání proniknout co nejhlouběji, protože jen tak můžeme poskytnout kvalitní posouzení finančního stavu společnosti. Poté pomocí různých testů zkoumáme rizikové oblasti aktivit firmy a výsledky srovnáváme s údaji z účetní uzávěrky. Nakonec je vydán výrok auditora a zpráva pro vedení a vlastníky firmy, která upozorňuje nejen na případná rizika v činnosti společnosti, ale přináší i různé náměty a příležitosti pro zlepšení byznysu.

foto

S každou zakázkou budeš bírat zkušenosti a profesně porosteš. Pomůže ti k tomu i průběžná zpětná vazba od zkušených kolegů a kariérní kouč, se kterým budeš pracovat na svém dalším rozvoji. Hodnocení v auditu probíhá každých 6 měsíců, takže můžeš být povýšen co půl roku.

Život auditora není jenom o pracovních povinnostech, v březnu jezdíme všichni společně na hory do Rakouska, v červnu strávíš týden na teambuildingu a v září si dáme pivo na Deloitte Beerfestu.

Kde se s námi potkat?

Nejlepší způsob, jak si s námi popovídat, je, když navštívíš některou z akcí, které pořádáme. Tady jsou nejbližší:


Všechny akce